G Suite (Google Apps)

Hiện Menu

G Suite Trial

Miễn phí!

Bản dùng thử G Suite miễn phí 30 ngày

G Suite Basic (Flexible)

From 0.00/mo

Email doanh nghiệp thông qua Gmail

Hội nghị video và hội nghị thoại

Lịch dùng chung thông minh

Tài liệu, bảng tính và bản trình bày

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến

Kiểm soát bảo mật và quản lý

Bộ nhớ đám mây 30 GB

G Suite Basic (Annually)

From 0.00/mo

Email doanh nghiệp thông qua Gmail

Hội nghị video và hội nghị thoại

Lịch dùng chung thông minh

Tài liệu, bảng tính và bản trình bày

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến

Kiểm soát bảo mật và quản lý

Bộ nhớ đám mây 30 GB

G Suite Business (Flexible)

From 0.00/mo

Email doanh nghiệp thông qua Gmail

Hội nghị video và hội nghị thoại

Lịch dùng chung thông minh

Tài liệu, bảng tính và bản trình bày

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến

Kiểm soát bảo mật và quản lý

Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)

Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện

eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp

Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng

G Suite Business (Annually)

From 0.00/an

Email doanh nghiệp thông qua Gmail

Hội nghị video và hội nghị thoại

Lịch dùng chung thông minh

Tài liệu, bảng tính và bản trình bày

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến

Kiểm soát bảo mật và quản lý

Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)

Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện

eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp

Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng

G Suite Enterprise (Flexible)

From 0.00/mo

Email doanh nghiệp thông qua Gmail

Hội nghị video và hội nghị thoại

Lịch dùng chung thông minh

Tài liệu, bảng tính và bản trình bày

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến

Kiểm soát bảo mật và quản lý

Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)

Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện

eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp

Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng

Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail

Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive

S/MIME được lưu trữ cho Gmail

Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba

Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật

Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery

Gói giải pháp G Suite Enterprise thanh toán hàng tháng

G Suite Enterprise (Annually)

From 0.00/an

Email doanh nghiệp thông qua Gmail

Hội nghị video và hội nghị thoại

Lịch dùng chung thông minh

Tài liệu, bảng tính và bản trình bày

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến

Kiểm soát bảo mật và quản lý

Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)

Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện

eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp

Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng

Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail

Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive

S/MIME được lưu trữ cho Gmail

Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba

Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật

Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery

Gói giải pháp G Suite Enterprise thanh toán hàng tháng